Thirrje e hapur për Mentorë dhe Trajnues

Bordi i Qendrës së Inovacionit në Gjirokastër fton të gjithë profesionistët e interesuar në Shqipëri ose jashtë vendit për të paraqitur kërkesën e tyre për t’u bashkuar me Grupin e Mentorëve dhe Trajnuesve të regjistruar pranë Qendrës dhe të bëhen pjesë e procesit matchmaking nga startupet dhe NVM-të që do të aplikojnë në ciklet e inkubatorit dhe të përshpejtuesit rajonal.

Mentorët dhe trajnuesit do të mund të përzgjidhen nga startupet dhe në varësi të disponueshmërisë së tyre dhe marrëveshjeve përkatëse, mund të veprojnë si:

  • si mentorë one-to-one për aplikuesit
  • si këshilltare one-to-one ose të grupeve
  • si trajnuesi që ofrojnë seminare / webinare në fusha të ndryshme

Aplikimet në Anglisht pranohen në çdo periudhë të vitit.

Ky cikël i parë i përzgjedhjes do të mbyllet në 15/01/2021.

Application Form for Mentors and Coaches

Please select one or more of the following based on your experience, interests and availability during the 2021.

Due to COVID19 outbreak the first circle of the incubation and acceleration will be done through electronics platfroms.

I'm interested in participating as (one or more)
Select Business Innovation Sectors of your interest
Select Topics of Consulting/Seminars that you can offer

Important Note! By filling out this form you agree to give us your contact details we store and use these contact details purely to keep you updated about our activities and policies. We never sell or give away your details to other organisations. If you’d like to delete your data including your email address and stop any further contact with us, you are kindly requested to send us an email to info@ccigjirokaster.al The INECO consortium is in compliance with General Data Protection Regulation (GDPR).