Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Gjirokastër

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Gjirokastër funksionon në mbështetje të komunitetit rajonal të biznesit. Në rajonin jugor shumë biznese zhvillojnë aktivitetet e tyre të biznesit të cilat i kanë dhënë kontribut në ekonomisë kombëtare shqiptare. Dhoma e Tregtisë është rritur dhe zhvilluar së bashku me bizneset e saja vitet e fundit, duke i mbështetur këto të fundit në shumë drejtime.

Dhoma në veprimtarinë e saj ka mbrojtur dhe mbron vazhdimisht interesat e biznesit në sektorët fiskalë, administrativë, juridikë etj. Ajo ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me institucione dhe organizata të ndryshme shtetërore në lidhje me zhvillimin e biznesit.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë në Gjirokaster ka qenë dhe është promovuese e një numri aktivitetesh si panaire, konferenca dhe forume zhvillime të ndryshme të zhvilluara në rajon. Ajo punon çdo ditë për të përmbushur misionin e saj të madh në mbrojtjen dhe promovimin e bizneseve të Gjirokastrës.

Innovation Hub Advisory Board

Maksim Hoxha
Maksim Hoxha

Chairman of CCI Gjirokaster

Vasil Paguna
Vasil Paguna

CFO of Agna Group, Member of the Board of CCI Gjirokaster

Prof. Bektash Mema
Prof. Bektash Mema

Rector, University of Gjirokastra

Alqi Puli
Alqi Puli

Team Leader of International Mentors, Innovation Management

Dritan Mezini
Dritan Mezini

CEO duapune.com, Startup and HR Mentor

Gerti Boshnjaku
Gerti Boshnjaku

CEO Business Magazine Albania, Marketing and Social Media Mentor

Dr. Dorina Asllani
Dr. Dorina Asllani

Business Law and Intellectual Property Mentor

Blerina Hoxha
Blerina Hoxha

Economics Lecturer, Business and Financial Management Mentor