Fillimi2021-01-19T11:53:39+01:00

Inkubatori

Inkubatori Lokal

Shërbime gjithëpërfshirëse për startape dhe sipërmarrje me ide inovative

Përshpejtuesi

Për Sipërmarrjet

Bështjetje e personalizuar për sipërmarrjet me ide dhe produkte inovative

Akademia

Akademia e biznesit

Trajnime bashkëkohore nga faza e idesë deri tek hyrja në treg

Startape

Aplikoni idenë tuaj

Mbështetje falas nga mentorë me eksperiencë ndërkombëtare

Mentorë

Regjistrohuni si Mentor

Tek ekipi ynë Ndërkombëtar me Mentorë dhe Trajnues

Rrjetëzimi

Partneritetet

Rrjeti ynë Ndërkombëtar nga Akademia tek Sipërmarrjet dhe Agenci Investimi

APLIKIMET JANË HAPUR

PËR IDE (click here), PËR MENTORË (click here), PËR SIPËRMARRJE (click here)

Një qasje gjithpërfshirëse për inovacionin rajonal

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Gjirokastrës krijoi një Qendër unike të Inovacionit, përmes një serie projektesh të bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Fonde Kombëtare që përfshin shërbime gjithpërfshirëse për startape, sipërmarrjes dhe palët e interesuara lokale.

  • Inkubator biznesi – që përfshin një hapësirë bashkëpunimi dhe shërbime profesionale për startapet dhe sipërmarrësit lokal
  • Përshpejtues për ide dhe produkte – këshillime dhe trajnime falas për të përshpejtuar arritjen në treg të ideve të reja
  • Akademia e biznesit– ku mund të edukohen sipërmarrësit si të krijojnë produkte unike dhe të bëhen sipërmarrës të suksesshëm në të gjitha aspektet
  • Mbështetje për fonde– aplikoni për fonde publike, të Bashkimit Europian dhe kapital sipërmarrës me mbështetjen e Qendrës së Inovacionit

Bashkohuni me përpjekjet tona afatgjata për të mbështetur dhe zgjeruar Komunitetin e startapeve të Rajonit dhe Sipërmarrjet Lokale nëpërmjet inovacionit, për një perspektive më të mirë të Zhvillimit Ekonomik Rajonal dhe prosperitetit.

“Sekreti i ndryshimit është të përqendrosh të gjithë energjinë tënde, jo në luftimin e së vjetrës, por në ndërtimin e së resë”.
Sokrati (470-399 PES), Filozof

PARTNERITETE STRATEGJIKE DHE PROJEKTE TË PËRBASHKËTA

Kontaktoni me Bordin e Qendrës së Inovacionit për Partneritete, Projekte të Përbashkëta dhe Bashkëpunim (click here)

Partnerë Strategjikë

Qendra e Inovacionit mbështetet nga Partnerë Lokalë, Kombëtarë dhe Rajonalë, duke përfshirë Industritë dhe VNM-të e Gjirokastrës, Agjensi Financimi, Pushtetin Lokal, Universitetet dhe Ente Publike.

Go to Top