21 12, 2020

STARTUP OF THE WEEK, FOOD TECHNOLOGY: WASTELESS (ISRAEL)

2020-12-22T01:10:54+01:00December 21st, 2020|Categories: Startup News|

Wasteless developed an interesting solution that uses Artificial Intelligence to reduce food waste; their algorithm in fact calculates the optimal discount of fresh products as the expiration date gets closer. Full price for longer expiring products, or discounted for those expiring sooner? Thanks to Wasteless, that’s now a customers’ choice.

The value proposition
“Cutting down food waste […]

21 12, 2020

Fuqia e startup-eve, si po krijohen modelet e sipërmarrësve të suksesshëm në Shqipëri

2020-12-22T01:22:19+01:00December 21st, 2020|Categories: Regional Innovation, Startup News|

Përfitimi i granteve, nëpërmjet aplikimit me idetë dhe planet më të mira të biznesit për nxitjen e punësimit të të rinjve nga grupet e margjinalizuara të shoqërisë, mund të konsiderohet një projekt i domosdoshëm për Shqipërinë, për të përmirësuar jetën e shumë të rinjve dhe familjeve të tyre, ndërmarrë nga “Save the Children”.

Disa prej të […]

Go to Top